Movement Coach Uddannelsen
 
logo-2.png
 

Bliv Movement Coach
2. september - 3. november

burn-hands-3.jpg
 

Skriv dig på MCU emaillisten for træning og nyheder.

* indicates required

MCU repræsenterer en alternativ tilgang til træning baseret på videnskab og undersøgelse i egen praktisk. Uddannelsen er design til at understøtte og komplementerer eksisterende træningsformer gennem en kombination af fokuseret og undersøgende træning og teori.

Uddannelsen henvender sig bl.a. til trænere, undervisere og fysioterapeuter, som søger et solidt og velfunderet udgangspunkt for at arbejde med alsidig bevægelsestræning, der kan implementeres både i idrætslokalet, fitnesscenteret og naturen.


 

Hvilke færdigheder lærer du?


Skadesreducerende Træning
En måde at tilgå specifikke styrketrænings og mobilitetsøvelser på. Der vil være særligt fokus på aktivering af muskulatur i leddenes yderpositioner og vi bruger både styrke- og mobilitetstræning til at understøtte dette koncept.

Parkour
Bevæge dig i forhold til omgivelserne på en kreativ og sikker facon. Der vil være klassiske elementer som passager og flow involveret, og igennem disse færdigheder vil du have mulighed for at bruge dit nærmiljø som træningsarena.

Kamplege og Roughhousing
Gennem kamplege og ‘rough housing’ udvikler eleven redskaber til at kunne skabe unikke undervisningssituationer, som kan facilitere til positive og potente oplevelser for deltageren. Da deltageren forholder sig til en ‘modstander’, som aktivt modarbejder, skabers der en problemløsende og taktisk læringssituation.

Locomotion
Krybende og kravlende bevægelser som træner koordination, mobilitet og helkrops styrke.

Vægttræning
Træning med ekstern vægt til systematisk, at styrke kroppens evne til at udvikle kraft, reducere risikoen for skader og generelt højne kompetencen til, at kunne håndtere ydre modstand.

Branding
Autentisk formidling på sociale medier, personligt content og community building.

Undervisningsmetodik
Her vil vi berøre emner der omhandler formidling, empatisk og personlig fremtoning, pædagogiske redskaber og opbygning af en lektion/forløb. Undervisningsmetodikken er udover et selvstændigt emne, en underliggende faktor i alle de andre bevægelsesemner.

Personlig praksis
At lære hvordan man bedst muligt får dækket sine behov for personlig udvikling kropsligt og mentalt gennem en daglig personlig praksis. Denne praksis kan ændres fra dag til dag eller anses som værende bestående af faste ritualer og rutiner, men som i sidste ende sigter mod at opbygge personlige kompetencer.blur-hands-2.jpg
 
blank.png

En Movement Coach’s opgave er at undervise andre i at opbygge en personlig bevægelsespraksis samt facilitere alsidig og relevant træning for grupper

Group-6.jpg

Undervisning og selvstudie

På MCU kommer du til at arbejde med selvrefleksion, meditation og med din egen bevægelsespraksis. Du vil blandt andet blive undervist i empatisk undervisning, didaktik og hvordan du strukturerer gruppetræning. Sideløbende med den fysiske træning, undervisning og selvstudie vil du arbejde med branding og formidling på sociale medier og email.

Movement Coach uddannelsen tager ti uger med start den 2. september og eksamensweekend den 2.-3. november.
Der er tre seminarweekender og en eksamensweekend de ligger med tre ugers mellemrum. Ugen optil en seminarweekend er der forberedelse i form af videoer og materiale der skal læses eller forberedes på anden vis. De to efterfølgende uger er selvstudie hvor der arbejdes på materialet fra seminarweekenden. Der skal beregnes ca 15 timer til selvstudie ugentligt.

Fgure-1.jpg

Egenpraksis

MCU beror på at du som deltager opbygger din egen praksis indenfor bevægelse. MCU vil give redskaber og inspiration til at du kan stykke din egen praksis sammen ud fra hvad du har behov for og føler er relevant for dit liv.

Det er essentielt at vi som undervisere har erfaring med at praktisere bevægelse på egen hånd, samt at reflektere over hvad en praksis er, kan være, skal være.

Screenshot 2018-12-06 at 14.45.45.png

Selvstudie

MCU kræver udover egenpraksis også at du som deltager kan tilrettelægge din tid således at du kan selvstudere ugerne imellem seminar-dagene. Selvstudiet er med til at opbygge inspiration og refleksion i hverdagen, og der skal tilsidesættes ca 15 timer ugentligt her til.

figure-4.jpg

MCU giver dig et stærkt fundament

Igennem MCU vil du skulle tage stilling til dit eget kropslige fundament som bevæger. Du vil samtidig få muligheden for at øge størrelsen og styrken af dit fundament, så du derved kan øge mulighederne for at udvide din bevægelsespraksis.

 
There is no wrong movement. There is lack of preparation and lack of awareness.
— Ido Portal
 
 

Holdet bag MCU

 

Holdet bag MCU består af erfarne trænere og undervisere med speciale indenfor humanfysiologi, fysioterapi samt interaktionsdesign. Denne unikke sammensætning er med til at give uddannelsen dens faglig tyngde, der foruden bevægelse, også omfatter teori og redskaber indenfor didaktik, kritisk tænkning og branding, hvilket er vigtige kompetencer for enhver moderne formidler.

benja.png

Benjamin Buus

Grundlægger af Naturlig Træning
Cand. Design, Interaction Design
Ildstarter på Movement Coach Uddannelsen

marcus.png

Marcus Udsen Grandjean

Mindful movement og Parkour coach
Cand. Scient. Humanfysiologi
Underviser på Paul Petersens Idrætsinstitut

andreas.png

Andreas Lorentzen

Fysioterapeut
Læser kandidat på fysioterapeut studiet
Parkour Coach og performer ved Street Movement

group-4.jpg